Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden voor gebruikers van Groenendaal Juridisch Advies BV

Op de aanmelding en betaling voor deelname aan een workshop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door de aanmelding en betaling verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van welke wederpartij dan ook worden nimmer aanvaard en worden hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk door Groenendaal Juridisch Advies BV van de hand gewezen.

Artikel 1

Groenendaal Juridisch Advies BV faciliteert de ontwikkeling en uitvoering van lezingen en workshops. De individuele advisering aan de cliënt behoort niet tot het domein van de aangeboden informatiebijeenkomsten en workshops.

Artikel 2

De verantwoordelijkheid voor de juiste facturering van de verrichte diensten en de inning van de betalingen berust uitsluitend bij Groenendaal Juridisch Advies BV.

Artikel 3

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een veilig gebruik en opslag van zijn/haar account- en inloggegevens met bijbehorend wachtwoord in het geval die door Groenendaal Juridisch Advies BV zijn verstrekt.

Artikel 4

Groenendaal Juridisch Advies BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Artikel 5

De voorwaarden voor een deelname aan een van de informatiebijeenkomsten en workshops van Groenendaal Juridisch Advies BV zijn de volgende.

5.1 Aanmelden voor een cursus kan via het formulier op onze website of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Bij aanmelding per e-mail, dient u te vermelden uw naam, organisatie, de naam en datum van de workshop en het aantal deelnemers.

5.2 Betaling bij voorkeur direct na aanmelding via de website (elektronisch via ideal, creditcard of paypal) of anders via betaling achteraf. In dat geval sturen wij u na ontvangst van uw aanmelding een bevestiging daarvan per e-mail met bijbehorende factuur. Uw deelname aan een workshop is pas definitief als wij uw betaling hebben ontvangen.

5.3 Inschrijving voor de workshops geschiedt op volgorde van aanmelding.

5.4 Groenendaal Juridisch Advies BV behoudt zich het recht voor een deelnemer toegang tot de workshop te weigeren indien de betaling voor deelname aan de workshop niet is voldaan

5.5 Groenendaal Juridisch Advies BV behoudt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan vanwege onvoldoende deelname. In dat geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd per e-mail. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval uiteraard gerestitueerd.

5.6 In de prijs van de cursus zijn begrepen het cursusmateriaal, de toegang tot de portal voor een periode van een jaar en de verstrekte koffie/thee tijdens de informatiebijeenkomst of workshop.

5.7 Voor de betaling daarvan hanteren wij een betalingstermijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur. De inschrijving voor een cursus is pas definitief na betaling van de factuur.

5.8 Indien u bent verhinderd om de cursus bij te wonen, is het mogelijk een ander in uw plaats in te laten nemen. Wij verzoeken u bij vervangende deelname Groenendaal Juridisch Advies BV op de hoogte te stellen en de naam van degene die de opgegeven deelnemer vervangt.

Artikel 6

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Groenendaal Juridisch Advies BV is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Contactgegevens

www.groenendaal.nu

Groenendaal Juridisch Advies BV
's Gravelandseweg 63
1217 EJ  HILVERSUM
Telefoon: 035 6 83 65 43

KvK-nr 32115767

Bel voor meer informatie

035 - 6 83 65 43

of stuur een e-mail

info@groenendaal.nu

© 2019-2023 testamenten-advies.nl. All Rights Reserved. Designed by 1-2-appletree