Seminar Praktijk van de Executeur

Het seminar Praktijk van de Executeur is bedoeld voor allen die een nalatenschap moeten afwikkelen. Meestal wordt iemand in een testament benoemd tot executeur. Is dat niet het geval dan zorgen de erfgenamen zelf voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Op een goede manier afwikkelen van een erfenis vraagt om juridische kennis en verschillende vaardigheden. In de praktijk is dat vaak een probleem omdat executeurs in het dagelijks leven meestal een heel ander beroep hebben. Een praktisch seminar van een dagdeel is dan een prima oplossing.

 

Wat krijgen de deelnemers aan het Seminar?

1. Met het volgen van het seminar krijgt de deelnemer inzicht in het werk van de executeur (stapsgewijs). Met praktische antwoorden op de vele vragen over het executeurschap.

2. Deelnemers krijgen toegang tot de bijbehorende Executeurs-Portal voor de periode van een jaar.

De portal bevat vele handige Tools (Rekenmodellen, Voorbeeldmodellen Stappenplannen, enzovoort) die nuttig zijn om te gebruiken bij de werkzaamheden als executeur.

 

Kosten van deelname

Deelname aan het seminar Praktijk van de executeur kost € 185,- (inclusief 21% BTW) per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief toegang tot de bijbehorende  Portal Praktijk van de Executeur voor een jaar t.w.v. € 99,-.

 

Terug naar overzicht en data

 

Belangrijke vragen bij het executeurschap:

1. Wat moet er gebeuren met de erfenis en in welke volgorde?

2. Welke documenten zijn nodig en hoe kom ik aan die documenten?

3. Welke juridische termijnen moet ik in de gaten houden?

4. Welke complicatie(s) kan ik tegenkomen en wat moet ik dan doen?

 

 

Inhoud van het seminar

Het seminar bestaat uit twee blokken met daartussen een pauze.

 

Blok 1

Inleiding

Wat te doen bij overlijden?
- Informeren executeur/aanvaarding executeurschap
- Anders: boedelgevolmachtigde(n)

Regelen van de begrafenis/crematie
Benodigde akten
- Akte van overlijden
- Verklaring van erfrecht
- Verklaring van executele

Inventariseren nalatenschap: Wat zijn de baten en schulden?
- Boedelbeschrijving

Wat doen we met de erfenis:
Zuiver aanvaarden, Verwerpen of Beneficiair aanvaarden?

 

- Pauze -

 

Blok 2

Zuiver Aanvaarden: wat houdt dat in?
Executeur (of boedelgevolmachtigde) kan aan de slag (zie checklist besloten gedeelte van de website)
Vaststelling vorderingen die erfgenamen krijgen op de langstlevende.

Verwerpen: wat houdt dat in?
Het formulier verklaring nalatenschap (meerderjarigen)
Akte van nalatenschap.

Beneficiaire aanvaarden: wat houdt dat in?
Bij gebleken positieve nalatenschap: Afwikkeling erfenis
Verdeling baten over de erfgenamen

Bij gebleken negatieve nalatenschap: Vereffening volgens de wet
Verdeling resterende baten over de schuldeisers

Aangifte erfbelasting

Rekening en verantwoording aan erfgenamen

 

Aan het einde is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Terug naar overzicht en data

Contactgegevens

www.groenendaal-sp.nl

Groenendaal Seminars & Portals
Noorderweg 214
1222 PJ  HILVERSUM

KvK-nr 32115767

Bel voor meer informatie

035 - 6 42 10 52

of stuur een e-mail

groenendaal.sp@gmail.com

© 2019-2021 testamenten-advies.nl. All Rights Reserved. Designed by 1-2-appletree